O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាង សួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្ត ស្រុក សំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ(តចប់)
2013-12-14
ព្រះរាជអំណោយ ប្រោសព្រះរាជទានដល់បងប្អូន ប្រជារាស្រ្តតំណាងគ្រួសារម្នាក់ៗមាន: អង្ករចំនួន៥០ គក្រ មីមួយកេស ឃឹតមួយកញ្ចប់ ក្នុងនោះមាន : មុងមួយ ភួយមួយ សារុងមួយ ក្រមាមួយ អាវយឺត មានបោះពុម្ពផ្លាក ព្រះរាជអំណោយ ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូង ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន មួយ កៅស៊ូតង់មួយផ្ទាំង ត្រីខកំប៉ុងដប់កំពុង និង ថវិកា ចំនួន ១០០.០០០រៀល។
Visitor: 6455724
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.