O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជដំណើរសេ្តចយាង សួរសុខទុក្ខប្រជារាស្រ្ត ស្រុក សំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ(ត)
2013-12-14
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងជាទីគោរពសក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឬទ័យ សេ្តចយាងបន្តព្រះរាជកិច្ច យាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខ និងប្រោសព្រះរាជទានព្រះអំណោយដល់ ប្រជារាស្រ្តទីទ័លក្រ នៅកន្លែងប្រមូលផ្តុំ តំណាងគ្រួសារចំនួន ៥៧០នាក់មកពីភូមិ ទាំងប្រាំ របស់ឃុំ តាំងក្រូច ស្រុក សំរោងទង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ។
Visitor: 6647771
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.