O f f i c i a l   W e b s i t e
ព្រះរាជកិច្ចថ្វាយគ្រឿង សក្ការ:បូជា និងបួងសួង
2013-12-04
នៅក្នុងឱកាសដែល ព្រះករុណាព្រះបាទ សម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត បានសេ្តចយាងដល់ ព្រះរាជដំណាក់ខេត្តសៀមរាប ព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឬទ័យ ស្តេចយាងថ្វាយ គ្រឿង សក្ការ:បូជានៅព្រះវិហារព្រះអង្គចៅចេក ព្រះអង្គចៅចម ។
Visitor: 6647803
This site requires Khmer Unicode. Please click here to download.
Ce site requiert la Khmer Unicode. Cliquez ici pour télécharger.